מאמרים נבחרים מעלון לאו"ר

מה אמרנו בנושאים שונים

כמעט מיום הקמת תנועת לאו"ר – הקפדנו להפיץ עלון מידע לחברים ולאוהדים אשר הקפידו לשמור איתנו על קשר.
העלון הכיל מאמרים רעיוניים או מאמרים בנושאי השעה , נושאים ארגוניים פנימיים וכן תאור של קבוצות הפעילות בתחומים מגוונים ומגשימות בדרכן 
ובמעשיהן חלק מרעיונות לאו"ר. 

בחרנו להציג מספר מאמרים המייצגים את דעותינו ופעילותינו לאורך השנים.

שחיתות המנהיגים והשחתת השלטון (ספטמבר 2008)

שחיתות המנהיגים והשחתת השלטון (ספטמבר 2008)

את המשאלה המסורתית "תכלה שנה וקללותיה" ראוי להסב בסוף שנת תשס"ח לאמירה מקיפה יותר "תכלה תקופה וקללותיה". שכן התפטרותו של אהוד אולמרט אולי מסיימת תקופה בחיי מדינת ישראל שראוי יותר מכל לכנותה "עידן החרפה".
התקופה החלה עם בחירתו של אריק שרון לראש ממשלה. העם התאכזב ממנהיגי הדור הצעיר , ביבי וברק , ובחר בראש ממשלה שסימן חוזק וכוחניות. ואכן , בתקופה זו בוצעו שני מהלכים גדולים שנויים במחלוקת : האחד , קיצוץ נרחב בהוצאות המדינה תוך פגיעה קשה בשכבות החלשות. השני , תכנית ההתנתקות מרצועת עזה תוך הצגתה כסיכוי לעידן חדש עם שכנינו.
מעבר לקרע בעם שהובילו המהלכים הנ"ל , הפגיעה הקשה ביותר שהביאה עלינו תקופה זו הייתה השחיתות האישית בה נחשדו שרון ואולמרט. פרשיות השחיתות בהן נאשם אולמרט מביאות למסקנה שהן לא יכולות היו להתבצע ללא ידיעה , תמיכה , שתיקה או הסתרה של אחרים במנגנון הציבורי והממשלתי.

שתיקת העם לנוכח גילויי השחיתות מדהימה ומעוררת בושה. זו הסכנה הגדולה ביותר למדינת ישראל.  

קרא עוד

* * * * * * * חזון הקהילה של לאו

* * * * * * * חזון הקהילה של לאו"ר * * * * * * * מולי בן-ששון , תשמ"א - 1981

ניכור , אדישות ואלימות מאפיינים כיום את יחסו של האזרח לשלטון.
ניכור – באשר אין לפרט יכולת או להשפיע על פעילות המערכת.
אדישות – משום שאין האזרח נדרש לקחת חלק בעיצוב והפעלת השירותים.
אלימות היא המסלול המקובל דרכו יכולים יחידם וקבוצות לזכות בטובות הנאה מפליגות.

שותפים למבנה הריכוזי לא רק המנגנונים הממשלתיים אלא גם העיריות , ארגוני קופות החולים ודומיהם.
כיוון שמדובר במתן שירותים הנוגעים לחיי היום-יום של רוב האזרחים , נוצרת שחיקה מתמדת ביחסי האנוש במדינה. בחברתנו הולך ומתפתח דימוי עצמי שלילי של הפרט ודבר זה בא לידי ביטוי בהתנהגותם של אנשים במיגוון רחב של תחומים ,  כגון : אלימות בדרכים , התנהגות במקומות ציבוריים , מוסר עבודה , נכונות להתנדבות ועוד.

עלינו להשתחרר ממעגל קסמים הרסני זה ולעלות על דרך חדשה אשר תשבור את התלות המנוונת בין האזרח ומערכת השלטון המרכזי. מודל הקהילה , המוצג במאמר זה , מציע אלטרנטיבה המבוססת על מעורבות מירבית של האזרחים בעיצוב מסגרות שירותי הרווחה. הקהילה , על פי מודל זה , תשמש כתא הארגוני הבסיסי במדינה ובידיה תופקדנה סמכויות רבות. מימדיה של הקהילה יאפשרו מגע בלתי אמצעי בין החברים והדבר יעודד , על כן , את המגמות החיוביות בהתפתחותה.

קרא עוד