תוכנית לאו"ר

ישראל בסכנה!

לאו"ר היא תנועה רעיונית. 

המסר המרכזי של התנועה הוא כי הבעיה העיקרית של החברה הישראלית, הבולט מאז ממלחמת יום הכיפורים, אינה מושפעת מסוגיות של שטחים ושלום אלא נובעת מתהליכים פנימיים הגורמים למשבר חברתי עמוק בכל תחומי החיים.‏‏
לפיכך, בתהליך שנמשך למעלה משנתיים, הגדרנו את הבעיות של מדינת ישראל וגיבשנו פתרונות לבעיות אלו, מתוך ראייה ארוכת טווח. למרות השינויים והתמורות שעברו על המדינה והחברה מאז גובשו רעיונות אלו, אנו רואים כי בעיות היסוד שהוגדרו על ידינו, וההצעות לפתרונן, נותרו בעינן ולעיתים אף קיבלו משנה תוקף. 

לקריאת "תעודת הזהות" של תנועת לאו"ר לחצו כאן 

לקריאת ערכי היסוד של תכנית לאו"ר לחצו כאן 

לקריאת הפרק על הבעיות המיבניות במשטר ובחברה במדינת ישראל לחצו כאן

לקריאה מדוע נוצרו הבעיות המיבניות במשטר ובחברה במדינת ישראל לחצו כאן

לקריאת הפרק על דרך לאו"ר לתיקון הבעיות במשטר ובחברה במדינת ישראל לחצו כאן 

לקריאת תכנית לאו"ר על מבנה המימשל ותפקידיו לחצו כאן

לקריאת תכנית לאו"ר על המבנה החברתי הרצוי למדינת ישראל לחצו כאן

לקריאת תכנית לאו"ר בנושא תקציב המדינה לחצו כאן 

לקריאת תכנית לאו"ר בנושא צדק חברתי לחצו כאן

לקריאת תכנית לאו"ר בנושא דת ומדינה לחצו כאן

לקריאת תכנית לאו"ר בנושא מדיניות חוץ וביטחון לחצו כאן

לקריאת השקפת תנועת לאו"ר על ייעודה של מדינת ישראל לחצו כאן

האם תכנית לאו"ר היא חזון או אוטופיה ? לחצו כאן