פעילויות לאו"ר

קבוצה - מפלגה - תנועה רעיונית

מאז הקמת לאו"ר שאפה התנועה להביא את דברה ורעיונותיה לציבור בישראל מתוך אמונה כי רק שינוי בסיסי , באורחות החיים ובמבנה מערכות הממשל והחברה , הוא התשובה למשבר הפוקד את מדינת ישראל.

התנועה מאמינה כי הדרך לשינוי עוברת בתוך המערכת הפוליטית. למרות שמבנה מערכת זו , והדרכים להשתלב בתוכה , מנוגדים לערכי לאו"ר ורעיונותיה , עשתה התנועה מספר צעדים לנסות ולהשפיע גם דרך מערכת זו. 

בפרק זה בחרנו להציג מספר פעילויות שביצעה לאו"ר , זאת במקביל לפעילות חברים רבים אשר היו מעורבים באופן אישי בניסיונות להטמיע את ערכי התנועה בארגונים שונים במדינת ישראל.